De ginkgo

Vanwaar al die bladeren op mijn website? Ik vind de vorm van de gingko-bladeren prachtig en doen mij vaak denken aan de schoonheid van een vlinder. De symbolische waarden die worden toegekend aan de Ginkgo vormen voor mij belangrijke waarden als mens en als therapeut/coach.

De ‘Ginkgo biloba’ is de oudste nog levende boom en dateert uit het Perm (270 miljoen jaar geleden). De Ginkgoboom is een voorwerp van verering, een heilige boom van het Oosten, een symbool van eenheid van tegenstellingen, van hoop, liefde, tijdloosheid en een lang leven.

De Chinezen en Japanners gebruiken de bladeren al sinds oudsher als kruidenmedicijn en worden – inmiddels ook in het Westen – gebruikt voor de bloedcirculatie en tegen o.a. geheugenverlies en angsten.

Wat de Gingko verder zo uniek maakt is de vermeerderingswijze, want deze ligt tussen een dierlijke en plantaardige wijze van bevruchting in. De eerste bloei vindt plaats na 20-35 jaar, dan weten we pas of een gingko vrouwelijk of manlijk is!

Vele kunstenaars zijn geïnspireerd door de esthetische charme van de Ginkgo en zijn bladeren. Zo schreef Goethe, de Duitse filosoof en dichter, er onderstaand gedicht over. Het ginkgoblad symboliseert Goethe’s thema: een en dubbel.

Gin(k)go biloba 

Zie dit kleinood in mijn gaarde:
boomblad uit de Oriënt,
siert met zijn geheime waarde,
ingewijden welbekend.

Leeft het als een enkel wezen,
innerlijk in twee gedeeld?
Of vormt juist het uitgelezen
tweetal één herkenbaar beeld?

Langzaam rijpende ideeën
werpen op die vragen licht.
Voel je niet dat ik in tweeën
eenling ben in mijn gedicht?